2022

A world without internet.

The work shows what life would be like without the devices that each of us uses on a daily basis. Film was created by one person. As an author, I think life without the Internet would be very difficult.

Praca ukazuje jak wyglądałoby nasze życie bez urządzeń, których każdy z nas używa na co dzień. Autorem filmu jest jedna osoba. Jako autor uważam, że życie bez internetu byłoby bardzo trudne.