2022

Twoje życie, gdyby internet przestał istnieć.

Wizja świata bez internetu.