What's Your Story?

Regulamin

Przeczytaj regulamin

Regulamin

Witamy w konkursie „What’s Your Story?” (Opowiedz nam swoją historię) na najlepszy film wideo lub plakat 2023 roku (dalej „Konkurs”)! Konkurs jest częścią internetowej kampanii, dzięki której możesz zabrać głos w globalnej dyskusji na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Jeśli nie akceptujesz niniejszego Regulaminu, prosimy o nieprzystępowanie do Konkursu.

1.   Informacje o Regulaminie Konkursu

Uczestnicząc w Konkursie, akceptujesz jego niniejszy regulamin („Regulamin Konkursu”).

„My” i wszelkie wyrażenia w pierwszej osobie liczby mnogiej odnoszą się do firmy Trend Micro (EMEA) Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa,  zarejestrowanej pod numerem KRS 565465, NIP 108-00-19-567, która jest współorganizatorem 1 Konkursu „What’s Your Story”, a także do agencji Monday – Monday Agencja Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.komandytowa ul. Górskiego 9, 00-033 Warszawa, NIP 951-219-32-02, która jest współorganizatorem 2 konkursu. Trend Micro jest polskim oddziałem irlandzkiej spółki Trend Micro EMEA Limited z siedzibą w IDA Business & Technology Park, Model Farm Road, Cork, Irlandia, zarejestrowanej w Urzędzie Rejestracji Spółek (Companies Registration Office) pod nr 364963.

Współorganizator 1 – Trend Micro EMEA Limited Sp. z.o.o. oddział w Polsce odpowiedzialny jest m.in. za moderację konkursu, organizację spotkania jury, kontakt z partnerami.

Współorganizator 2 – Monday Agencja Komunikacji Spółka z. o.o. sp. k. jest odpowiedzialny za m.in.: obsługę strony internetowej, komunikację, kontakt z uczestnikami, przygotowanie filmów promocyjnych, zebranie danych do wysyłki, zakup nagród i przydział nagród oraz zobowiązanie do wydania nagród Uczestnikom jak również rola płatnika zryczałtowanego podatku od nagród.

„Ty”, „wy” i wszelkie wyrażenia w drugiej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej odnoszą się do osób, które chcą przystąpić do Konkursu, a także do wszelkich osób uczestniczących lub ukazujących się w Pracach Konkursowych.

Uczestnicy

 • Jeśli masz ukończone 13 lat i chcesz wziąć udział w Konkursie, będziesz miał status Uczestnika pod warunkiem, że uzyskasz zgodę swojego rodzica/ opiekuna prawnego na udział w Konkursie. Możesz również dokonać zgłoszenia grupowej Pracy Konkursowej jeśli w jej wykonaniu brały udział co najmniej dwie osoby, które ukończyły 13 lat.
 • Jeśli masz mniej niż 13 lat Uczestnikiem w Twoim imieniu będzie Twój rodzic/opiekun prawny, ale Praca Konkursowa musi być wykonana przez Ciebie.

Uczestnik oraz jego opiekun prawny są odpowiedzialni za zapewnienie, aby każda osoba uczestnicząca lub ukazująca się w Pracach Konkursowych zapoznała się z niniejszym Regulaminem Konkursu i go zaakceptowała. Oznacza to, że przesyłając nam film wideo, musisz zadbać o to, aby wszystkie osoby występujące w filmie (zwane „aktorami”) i ich rodzice (jeśli aktorzy mają mniej niż 18 lat) zgodzili się na zaakceptowanie przez Ciebie niniejszego Regulaminu. Zalecamy też, aby osoby te zapoznały się z Regulaminem.

2.   Informacje o Konkursie

Aby wziąć udział w Konkursie, należy nakręcić krótki film wideo (dotyczy wszystkich Uczestników, czyli w wieku 7 – 17 lat) i przesłać go wraz ze zgłoszeniem za pomocą serwisu konkursu – znajdującym się na stronie https://whatsyourstory.trendmicro.pl.
Młodsi twórcy (dotyczy WYŁĄCZNIE uczestników w wieku 7 – 10 lat) biorący udział w Konkursie za pośrednictwem swoich rodziców/ opiekunów prawnych mogą również przygotować samodzielnie dowolną techniką plakat odpowiadający na zadanie pytanie i wysłać jego zdjęcie lub skan za pośrednictwem strony https://whatsyourstory.trendmicro.pl.

Twórcy mają za zadanie utworzyć maksymalnie 2-minutowy film wideo lub stworzyć plakat  (dalej „Prace Konkursowe”) będący odpowiedzią na zamieszczone poniżej pytanie oraz udostępnić go jak największej liczbie osób. Trzy prace Konkursowe, które zyskają najwięcej widzów, razem z innymi pracami wyróżnionymi przez grono jurorów, znajdą się na krótkiej liście, z której nasi jurorzy wybiorą ostatecznie zwycięzców tej edycji Konkursu.

Oto tegoroczne pytanie konkursowe:

„Jak nowe technologie i sztuczna inteligencja zmienią Twoją szkołę?”

 

Zapewne nieraz myślałeś o tym, jak będzie wyglądał świat za 50, 100, 500 lat… Ale rozwój technologii już teraz jest niesamowicie szybki! Już przecież korzystasz z Internetu, aby odrabiać pracę domową, kontaktować się ze znajomymi ze szkoły. Jak myślisz, jak nowe technologie zmienią Twoją szkołę? Czy pomogą Ci w nauce, uczynią ją bardziej ciekawą, a może właśnie będą przeszkadzać Ci w skupieniu? My mamy już kilka ODLOTOWYCH pomysłów, ale nie chcemy Ci podpowiadać! 😊

Dlatego nasze pytanie brzmi:

„Jak nowe technologie i sztuczna inteligencja zmienią Twoją szkołę?”

 

Jeśli potrafisz na nie odpowiedzieć, do dzieła! Świat nie może się doczekać, by poznać Twoją historię!

Po sprawdzeniu, czy Twoja Praca Konkursowa jest zgodna z Regulaminem Konkursu, opublikujemy ją w Internecie, aby inni mogli ją przeglądać. Trzy prace Konkursowe, które zyskają najwięcej pełnych wyświetleń, trafią do finału. „Pełne wyświetlenie” oznacza obejrzenie wideo od początku do końca. Poza trzema pracami z największą liczbą wyświetleń, do finału trafią też wyróżnione prace wskazane przez jurorów. W kolejnym etapie panel niezależnych jurorów wybierze zwycięskie Prace Konkursowe.

3.   Najważniejsze terminy

Prace Konkursowe można wysyłać od 25 października 2023 r. („Data Początkowa”) do 19 lutego 2024 r. („Data Końcowa”).

Następnie rozpocznie się Okres Publicznego Wyświetlania, w którym Prace Konkursowe mogą być wyświetlane na stronie Konkursu „What’s Your Story?”. Publiczność może tam przyznawać Twojej Pracy Konkursowej polubienia (poprzez kliknięcie serduszka) i pisać pod nią komentarze do 15 marca 2024 r.

18 marca 2024 r. rozpocznie się natomiast okres oceny finalnej.
Planowana data ogłoszenia wyników to 25 marca 2024 r. – wyniki zostaną opublikowane na stronie konkursowej, a ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie oraz mailowo.

4.   Kto może wziąć udział w Konkursie?

 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w Polsce, z tym że w przypadku uczniów do 13 roku życia formalnym uczestnikiem jest jego rodzic/opiekun prawny.
  • Kategoria wideo dedykowana jest dla uczniów w dwóch grupach wiekowych: 7-12 lat i 13-17 lat (decyduje data rejestracji i przesłania Pracy Konkursowej).
  • Kategoria plakat dedykowana jest dla uczniów w wieku 7 – 10 lat (decyduje data rejestracji i przesłania Pracy Konkursowej).

Wymóg zgody rodziców

Jeśli masz mniej niż 13 lat uczestnikiem w Twoim imieniu będzie Twój rodzic/ opiekun prawny, ale Praca Konkursowa jest wykonywana przez Ciebie.

Jeśli masz ukończone 13 lat i chcesz wziąć udział w Konkursie, będziesz miał status Uczestnika pod warunkiem, że uzyskasz zgodę swojego rodzica/ opiekuna prawnego na udział w Konkursie. Rodzic dostanie maila od Organizatora konkursu z prośbą o wyrażenie zgody na Twój udział w konkursie.

Jeśli laureat Konkursu nie ukończył 18 lat, nagroda może zostać przyznana na nazwisko jego rodzica lub opiekuna prawnego. Przed przyznaniem laureatowi nagrody jego rodzic lub opiekun prawny musi potwierdzić i podpisać umowę o przeniesienie praw majątkowych do Pracy Konkursowej bez wynagrodzenia (zwane dalej „Umową o przeniesienie praw autorskich”).

Nasi pracownicy i ich rodziny, ani też jakiekolwiek osoby związane z promocją lub organizacją niniejszego Konkursu, nie mogą wziąć udziału w Konkursie.

5.   Jak przystąpić do Konkursu

Aby przystąpić do Konkursu, w okresie od 25 października 2023 r. do 19 lutego 2024 r. należy odwiedzić stronę https://whatsyourstory.trendmicro.pl/, zarejestrować się w nim podając wymagane informacje oraz postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, a następnie przesłać swój film wideo lub plakat („Pracę Konkursową”).

6.   Wymagania dotyczące Prac Konkursowych

Każda Praca Konkursowa musi spełnić określone poniżej „Wymagania dotyczące Prac Konkursowych”.

Uczestnik złoży oświadczenie, że wszystkie informacje, które nam podaje, są prawdziwe, dokładne i kompletne pod każdym względem, a on sam spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie.

Praca Konkursowa musi być dziełem oryginalnym. Zakazane jest wykorzystywanie w Pracy Konkursowej cudzych utworów lub ich fragmentów, w tym również utworów muzycznych (z wyjątkiem zasobów na wolnej licencji, patrz: Zakładka „Zasoby” na stronie konkursowej).

Prace Konkursowe:

⇒ Film wideo

 1. Film wideo musi trwać od 30 sekund do 2 minut, mieć nie więcej niż 100 MB pojemności oraz być przesyłany wyłącznie w formacie .mov, .mp4 lub .wmv.
 2. Film wideo musi być oryginalną, niepublikowaną wcześniej pracą. Nie może naruszać praw autorskich, znaków towarowych, prawa do ochrony prywatności ani innych praw osób trzecich (aby dowiedzieć się więcej o prawach autorskich, obejrzyj odcinek Cyber Academy o prawach autorskich: LINK).
 3. Film wideo nie może zawierać treści dyskryminujących, niecenzuralnych, obraźliwych lub oszczerczych.

⇒ Plakat

 1. Plakat musi być Twoim własnym oryginalnym dziełem i nie może naruszać praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw osób trzecich (aby dowiedzieć się więcej o prawach autorskich, obejrzyj odcinek Cyber Academy o prawach autorskich: LINK). Gotowy plakat należy przesłać online w następujących formatach plików: .jpg, .gif, .tif, max. 100 MB.
 2. Plakat musi zostać stworzony ręcznie, dowolną manualną techniką – plakaty stworzone za pomocą oprogramowania komputerowego nie zostaną zaklasyfikowane.
 • Język Pracy Konkursowej: preferowany język polski.
 • Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną Pracę Konkursową.
 • Prace Konkursowe będą przyjęte przez organizatorów najpóźniej z Datą Końcową. Po załadowaniu oryginalnej Pracy Konkursowej, w żadnym wypadku nie będą akceptowane jej nowe wersje, które miałyby ją zastąpić.
 • Prace Konkursowe, które nie spełniają któregokolwiek z niniejszych wymagań, zostaną zdyskwalifikowane.
 • Jeśli Twoje postępowanie będzie niezgodne z regulaminem Konkursu, zastrzegamy sobie wszelkie prawa do dyskwalifikacji Twojej pracy.

7.   Ochrona danych i reklama

Przystępując do Konkursu, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a jeśli jesteś Uczestnikiem w imieniu swojego dziecka/podopiecznego do lat 13, również jego dane osobowe. Zgadzasz się na ich przechowywanie i wykorzystywanie przez nas w celu przeprowadzenia Konkursu, administrowania Konkursem, rozpatrywania wniosków i reklamacji Uczestników Konkursu, a jeśli zajdzie taka potrzeba – również do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Ponadto dane laureatów będą przetwarzane w celu korzystania z Pracy Konkursowej oraz do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. przepisów podatkowych
i księgowych. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie przez czas trwania Konkursu oraz przez pół roku od skutecznego wyłonienia laureata,
a dane laureatów do czasu zaprzestania korzystania z Pracy Konkursowej oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu. Tak samo będą przetwarzane dane osobowe opiekunów prawnych uczestników i laureatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują wszystkie prawa przewidziane w RODO i zgodnie z zakresem w RODO ustalonym.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, prawach, jakie przysługują oraz o tym, jak można skorzystać ze swoich praw, znajdują się w naszej polityce prywatności zawartej na stronie internetowej: https://whatsyourstory.trendmicro.pl/. Zobowiązujemy się do używania Twoich danych tylko w związku z niniejszym Konkursem, zgodnie z informacją umieszczoną w serwisie WWW.

Jeśli zdobędziesz nagrodę, możemy bezpłatnie użyć takich Twoich danych, jak imię i nazwisko oraz region zamieszkania, a także Twojej podobizny w ramach promocji Konkursu,  w naszym serwisie WWW i na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn).

8.   Prawo własności i prawa autorskie do Twojej Pracy Konkursowej

Prawa autorskie osobiste do Twojej Pracy Konkursowej oraz prawo do bycia wskazanym jako jej twórca pozostają Twoją własnością. Musimy jednak mieć możliwość wykorzystania Twojej pracy w celach związanych z Konkursem.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przyznanie nam nieodpłatnie niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na używanie Twojej Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach: poprzez jej utrwalanie, kopiowanie, powielanie, redagowanie lub adaptację, zwielokrotnianie i publiczne rozpowszechnianie papierowo lub cyfrowo, na przykład poprzez jej umieszczenie w Internecie i mediach społecznościowych oraz jako wydruki umieszczane na przedmiotach służących jako nośniki reklamowe. Zezwalasz nam również na udzielanie takich samych praw innym starannie wybranym organizacjom i współorganizatorom, tak aby mogły one wykorzystać Twoją Pracę Konkursową w celach edukacyjnych bez konieczności ubiegania się przez nas o uzyskanie od Ciebie dodatkowego zezwolenia.

Nigdy nie wykorzystamy Twojej Pracy Konkursowej w celu uzyskiwania bezpośrednich świadczeń pieniężnych, tj. nigdy nie będziemy sprzedawać Twojej Pracy Konkursowej. Dodatkowo, zawsze wskażemy, że to Ty jesteś autorem danej pracy.

9.   Nagrody

Prace Konkursowe, które zostaną ocenione jako najbardziej atrakcyjne wizualnie, kreatywne, przekonujące, oryginalne, zrozumiałe i zgodne z tematem Konkursu, otrzymają nagrody. Fundatorem Konkursu jest organizator Konkursu.

Przewidziane są nagrody za najlepszą Pracę Konkursową indywidualną i grupową w kategorii wideo oraz nagroda za najlepszą Pracę Konkursową indywidualną
w kategorii plakat. Dodatkowo, niezależnie od kategorii, grono jurorów może przyznać nagrodę specjalną.

Kategoria wideo
(wiek 7-12)
Kategoria wideo
(wiek 13-17)
Kategoria plakat
(wiek 7-10)
Najlepsza praca
indywidualna   
Play Station 5 Play Station 5 Play Station 5
Najlepsza praca
grupowa
 Vouchery na Allegro o wartości 2000 PLN Vouchery na Allegro o wartości 2000 PLN
 • Wartość nagrody zostanie ewentualnie powiększona o wartość należnego podatku dochodowego od wygranej, który w imieniu laureata nagrody organizator przekaże do wskazanego przez zwycięzcę Urzędu Skarbowego.
 • Jeśli nie otrzymamy wystarczającej liczby Prac Konkursowych spełniających wymagane warunki, lub jeśli Jurorzy stwierdzą, że zbyt mało Prac Konkursowych jest na tyle dobrych, aby można było przyznać wszystkie Nagrody, to wówczas niektóre lub wszystkie Nagrody mogą nie zostać przyznane.
 • Jury ma możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień według swojego uznania.

10.   Okres Publicznego Wyświetlania i wybór finalistów

 • Gdy prześlesz nam swoją Pracę Konkursową, sprawdzimy, czy jest ona zgodna z Regulaminem Konkursu, a jeśli tak, zatwierdzimy ją. Następnie zostanie ona udostępniona na stronie Konkursu, gdzie będzie ją mogła oglądać publiczność. Nie zapomnij więc o powiadomieniu kolegów ze szkoły, nauczycieli i rodziny, aby obejrzeli Twój film lub plakat!
 • Jeśli użyjesz oprogramowania do automatycznego wysyłania głosów i/lub skorzystasz z serwisów umożliwiających wymianę głosów, zostaniesz zdyskwalifikowany.
 • Na koniec Okresu Publicznego Wyświetlania zostaną wybrane najlepsze Prace Konkursowe otrzymane od Uczestników w każdej kategorii. Będą to Potencjalni Finaliści.
 • Potencjalni Finaliści zostaną wybrani na podstawie liczby wyświetleń Prac Konkursowych oraz głosów Jury. Ostateczna decyzja będzie należała do Jury. Ustala się, że Konkurs obejmuje 2 kategorie: wideo i plakat. W sumie Jurorzy przyznają pięć nagród.
 • Jeśli zdobędziesz nagrodę, to przed jej otrzymaniem musisz podpisać
  i oddać nam Umowę o przeniesieniu praw majątkowych. Umowa taka wymaga od Ciebie potwierdzenia, że Twoja Praca Konkursowa jest zgodna
  z Regulaminem Konkursu, a także formalnego przyznania nam prawa do używania tej pracy zgodnie z sekcją „Prawo własności i prawa autorskie do Twojej Pracy Konkursowej”.
 • Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, umowę o przeniesieniu praw majątkowych musi podpisać Twój rodzic lub opiekun prawny.
 • Jeśli nie podpiszesz i nie zwrócisz umowy o przeniesieniu praw majątkowych w ciągu trzech dni od otrzymania formalnej prośby, lub jeśli nie otrzymamy jej w tym terminie z dowolnej przyczyny, roszczenie
  o wydanie nagrody wygasa.
 • Jeśli stwierdzimy, że naruszyłeś którekolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, zostaniesz zdyskwalifikowany. W takim przypadku wybierzemy na Twoje miejsce innego laureata.

11.   Ocena prac przez jurorów

Utworzymy Jury złożone z przedstawicieli Trend Micro i partnerów podanych na stronie www konkursu. W Okresie Oceny Finalnej Jurorzy obejrzą Prace Konkursowe Finalistów i wybiorą zwycięzców.

Wezmą pod uwagę Twoją kreatywność (styl, formę przekazu, jakość wykonania itp.), zgodność pracy z wymaganiami Konkursu (np. z zadanym tematem) oraz umiejętność przekonującego przedstawienia tematu. Oczywiście nie ma dobrych
i złych odpowiedzi, więc Jurorzy będą opierać swoją ocenę na osobistym osądzie. Decyzja Jurorów jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ani zaskarżeniu.

O nagrodach zamierzamy powiadomić wszystkich laureatów do 25 marca 2024 r. poprzez wiadomość mailową i/lub telefonicznie. Jeśli będziesz jednym z nich, wykorzystamy Twoje dane kontaktowe, aby przekazać Ci dobrą wiadomość.

Przed potwierdzeniem nagrody będziemy musieli jednak zweryfikować, czy potencjalny laureat spełnia wymagane warunki. Jeśli stwierdzimy, że doszło do naruszenia regulaminu Konkursu, które skutkuje dyskwalifikacją nagroda nie zostanie wydana.

Nie ponosimy odpowiedzialności za powiadomienia o nagrodzie, które zostały zgubione, przechwycone lub nie dotarły do potencjalnego laureata
z jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli potencjalny laureat nie udzieli odpowiedzi w czasie określonym w powiadomieniu, lub jeśli powiadomienie zostanie nam zwrócone, ponieważ jego dostarczenie okaże się niemożliwe, to taki potencjalny laureat utraci nagrodę, a w jego miejsce może zostać wybrany inny uczestnik na podstawie wyników opisanej wyżej oceny. Jeśli potencjalny laureat nie spełni wymaganych warunków, nie dostosuje się do niniejszego Regulaminu Konkursu lub odmówi przyjęcia nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, zostanie zdyskwalifikowany, a nagroda może zostać przyznana innemu uczestnikowi na podstawie wyników opisanej wyżej oceny.

12.   Reklamacje

W sprawach dotyczących organizacji i przebiegu Konkursu:

 • Uczestnik może złożyć reklamację na adres e-mail organizatora: whatsyourstorypoland@trendmicro.com. Reklamacja powinna zostać wysłana z adresu e-mail, który został przekazany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji oraz zawierać w treści opis stanu faktycznego oraz zgłaszane zastrzeżenia.
 • Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

13.   Postanowienia końcowe

 • Możemy zdyskwalifikować Uczestnika, jeśli stwierdzimy, że ingeruje on w proces wysyłania prac lub działanie strony Konkursowej, bądź podejmuje działania szkodliwe lub niekorzystne dla prowadzenia Konkursu lub administrowania nim.
 • Z wyjątkiem przypadków śmierci lub uszkodzenia ciała na skutek naszego zaniedbania, w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy swoją odpowiedzialność za wszelkie straty, szkody, koszty i wydatki, bezpośrednie lub pośrednie, zaistniałe w związku z Konkursem lub jakimkolwiek aspektem nagród. Przystępujesz do Konkursu na własne ryzyko.
 • Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Spory wynikające z niniejszej Umowy będą podlegać jurysdykcji właściwych sądów polskich.

Konkurs wspierają:

 • allegro
 • Cinema City
 • CYBER WOMEN COMMUNITY