What's Your Story?

Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych w Internecie jest dla nas ważna

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

 

Polityka prywatności w związku z konkursem organizowanym przez Trend Micro

Cześć! Dla nas, tj. firmy Trend Micro EMEA Limited, ochrona Twoich danych osobowych jest bardzo ważna. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności objaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje, które nam dostarczasz jako uczestnik konkursu  „What’s Your Story” (zwanego dalej „Konkursem”). Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, to zanim weźmiesz udział w Konkursie, musisz uzgodnić to z Twoim rodzicem lub opiekunem (zwanym dalej „Osobą Dorosłą”) oraz omówić z nim niniejszą Informację o Ochronie Prywatności. Jeśli nie ukończyłeś 13 lat, w Konkursie może wziąć udział Twój rodzic/ opiekun prawny w Twoim imieniu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące używania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, wykorzystując dane kontaktowe zamieszczone u dołu niniejszego dokumentu. Co pewien czas możemy aktualizować niniejszą Informację o ochronie prywatności, a po każdej takiej aktualizacji umieścimy jej najnowszą wersję w naszym serwisie WWW. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane w sposób inny niż określony w tym dokumencie, skontaktujemy się z Tobą (lub Osobą Dorosłą) w celu uzyskania Twojej zgody.

Spis treści

Szczegółowa Informacja o ochronie prywatności składa się z następujących części (oprócz umieszczonego na początku Podsumowania):

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego?
 2. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 4. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
 5. Przekazywanie danych za granicę
 6. Serwisy WWW osób trzecich
 7. Twoje prawa do ochrony danych
 8. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
 9. Jak się z nami skontaktować?

Podsumowanie

Zachęcamy Cię do przeczytania niniejszej Informacji o ochronie prywatności w całości, wspólnie z Osobą Dorosłą. To krótkie podsumowanie dostarczy Ci jednak odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych? Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Trend Micro (EMEA) Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa,  zarejestrowana pod numerem KRS 565465. Jesteśmy polskim oddziałem irlandzkiej spółki Trend Micro EMEA Limited z siedzibą w IDA Business & Technology Park, Model Farm Road, Cork, Irlandia, zarejestrowanej w Urzędzie Rejestracji Spółek (Companies Registration Office) pod nr 364963. Oznacza to, że decydujemy o tym, co zrobić z Twoimi danymi po ich zgromadzeniu, i jesteśmy odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo.

Jakie kategorie danych osobowych gromadzimy i dlaczego? Twoje dane osobowe, które gromadzimy, należą do jednej z następujących kategorii:

 • Informacje, które dostarczasz nam dobrowolnie (np. gdy rejestrujesz się w naszym serwisie WWW, przystępujesz do Konkursu lub wyrażasz zgodę na przyjmowanie od nas e-maili).
 • Informacje te wykorzystujemy w celu utworzenia Twojego konta w naszym serwisie WWW, sprawdzenia, czy spełniasz warunki uczestnictwa w Konkursie, oceny Twojej pracy konkursowej oraz nawiązania z Tobą kontaktu, jeśli znajdziesz się w gronie finalistów.
 • Możesz wybrać, jakie wiadomości e-mail chcesz od nas otrzymywać. Decydując się na ich przyjmowanie, zyskasz dostęp do ważnych aktualizacji dotyczących Konkursu. Możesz również zrezygnować z subskrypcji tych wiadomości, klikając zamieszczony w nich odsyłacz.
 • Dane, które gromadzimy automatycznie, na przykład informacje o Twoim komputerze lub innych urządzeniach. Możemy również przejmować informacje o Tobie z innych stron WWW odwiedzonych przez Ciebie lub Osobę Dorosłą.
 • Gromadzenie tych informacji pozwala nam zrozumieć, kto odwiedza nasz serwis WWW, skąd pochodzi, jak korzysta z tego serwisu oraz jakie treści go interesują. Wykorzystujemy te dane na potrzeby analiz wewnętrznych, polepszenia jakości naszego serwisu WWW i dostosowania go do wymagań gości oraz doskonalenia produktów, usług i reklam.
 • Informacje uzyskane z innych źródeł (np. od Twojej szkoły lub grupy, jeśli uczestniczysz w Konkursie jako ich członek).
 • Wykorzystujemy je do obsługi Konkursu.
 • Twoje dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy w oparciu o przepisy prawa zwane „podstawami prawnymi”. Gdy przystępujesz do Konkursu (lub gdy Osoba Dorosła przystępuje do niego w Twoim imieniu), gromadzimy Twoje dane osobowe (oraz ewentualnie dane odpowiedniej Osoby Dorosłej) tylko wtedy, gdy mamy na to Twoją zgodę (lub zgodę Osoby Dorosłej).
 • Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej w sekcji „Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych”.

Kto jeszcze może zobaczyć Twoje dane? Możemy udostępnić Twoje dane osobowe innym osobom (zwanym „osobami trzecimi“). Oto one:

 • Przedsiębiorstwa i osoby zaangażowane przez nas do obsługi Konkursu i naszego serwisu WWW (na przykład twórca aplikacji WWW Konkursu i dostawca platformy Mailchimp, której używamy do tworzenia i wysyłania e-maili, jeśli zgodzisz się je otrzymywać).
 • Partnerzy handlowi (np. jurorzy Konkursu).
 • Funkcjonariusze organów ścigania lub innych organów, jeśli jest to niezbędne do ochrony lub obrony naszych praw (i Twoich również).
 • Nabywcy w przypadku sprzedaży, fuzji lub przejęcia części naszego przedsiębiorstwa.
 • Wszelkie inne osoby, które mają Twoją zgodę na ujawnianie danych.
 • Udostępniamy Twoje dane osobowe tylko w niezbędnym zakresie. Na przykład jeśli zgodziłeś się na otrzymywanie od nas wiadomości, wprowadzimy na platformie Mailchimp tylko Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 • Niektóre z Twoich danych mogą być udostępniane za granicą. W takim przypadku stosujemy odpowiednie zabezpieczenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Przesyłanie danych za granicę” poniżej.

Jak chronimy Twoje dane osobowe? Jako globalny lider w dziedzinie zabezpieczeń, zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest ochrona danych osobowych. Podczas przechowywania Twoich danych osobowych stosujemy więc odpowiednie środki, na przykład ograniczając liczbę osób, które mogą je zobaczyć. Aby Twoje dane były zawsze bezpieczne, często przeglądamy nasze procedury bezpieczeństwa.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe? Twoje dane będziemy przechowywać tak długo, jak będą tego wymagały uzasadnione potrzeby biznesowe naszej firmy (może to dotyczyć kontaktu z Tobą, jeśli otrzymasz nagrodę lub wyróżnienie), lub tak długo, jak będziemy ich potrzebować w związku z prowadzeniem Konkursu, np. w celu komunikowania się z Tobą i/lub spełnienia wymagań prawnych, podatkowych bądź rachunkowych.

Jakie masz prawa związane z ochroną Twoich danych osobowych? Przysługują Ci następujące prawa:

 1. Dostęp do danych, ich korygowanie lub aktualizowanie bądź żądanie ich usunięcia.
 2. Sprzeciw wobec przetwarzania danych (tj. brak zgody na dalsze wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych).
 3. Zażądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych (tj. zgłoszenie nam, abyśmy przetwarzali Twoje dane tylko w określonych celach).
 4. Zażądanie przeniesienia danych osobowych (tj. przekazania Twoich danych osobowych innemu podmiotowi).
 5. Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych.
 6. Wycofanie swojej zgody.
 7. Złożenie skargi w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych w sprawie gromadzenia i używania przez nas Twoich danych osobowych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Twoje prawa do ochrony danych” poniżej. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami pod adresem: whatsyourstorypoland@trendmicro.com.

Jak się z nami skontaktować? Mamy inspektorów ochrony danych, z którymi możesz się skontaktować w następujący sposób:

E-mail: gdpr@trendmicro.com Telefon: +44 203 54 93 304

Poczta tradycyjna: GDPR DPO, Trend Micro (EMEA) Limited, Lianne Harcup, Median House, IDA Business & Technology Park

Model Farm Road, Cork, Irlandia.

Szczegółowa Informacja o ochronie danych dla Osób Dorosłych

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego?

Twoje dane osobowe, które gromadzimy, należą do jednej z następujących kategorii:

 1. a) Informacje, które dostarczasz nam dobrowolnie
 • Rejestracja: gdy dokonujesz rejestracji przez Internet, gromadzimy następujące informacje, które pomagają nam Cię identyfikować i logować w naszym serwisie WWW:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres e-mail
  • Nazwa użytkownika
  • Hasło
  • Data urodzenia: jeśli nie masz jeszcze ukończonych 18 lat, Twój rodzic lub opiekun prawny musi zezwolić nam na gromadzenie Twoich danych osobowych.
  • Dane rodzica lub opiekuna prawnego: Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, potrzebujemy również imienia i nazwiska oraz adresu e-mail Twojego rodzica lub opiekuna.

Więcej informacji na temat gromadzonych przez nas danych gości serwisu WWW znajduje się tutaj.

 • Zgłoszenia na Konkurs: gdy będziesz zgłaszać swój udział w Konkursie, poprosimy Cię o następujące dodatkowe informacje:
  • Adres szkoły lub grupy (jeśli przystępujesz do Konkursu w jej ramach).
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu do kontaktu
  • Ponadto otrzymujemy Twoje dane osobowe wraz z pracą, którą wysyłasz na Konkurs (np. wizerunek i głos na nagraniu wideo przedstawiającym Twoją osobę).

Dane osobowe, które nam przekażesz, przystępując do Konkursu, wykorzystamy w celu sprawdzenia, czy spełniasz warunki, aby uczestniczyć w Konkursie i zdobywać nagrody oraz w celu skontaktowania się z Tobą, jeśli znajdziesz się wśród finalistów.

 • Wiadomości e-mail:
  • Możesz wybrać, jakie wiadomości e-mail chcesz od nas otrzymywać.
  • Decydując się na przyjmowanie wiadomości e-mail od organizatora konkursu „Opowiedz nam swoją historię”, zyskasz dostęp do ważnych aktualizacji dotyczących Konkursu.
  • Możesz również zrezygnować z subskrypcji tych wiadomości, klikając zamieszczony w nich odsyłacz.
 1. b) Informacje, które gromadzimy automatycznie.

Gdy odwiedzasz nasz serwis WWW, automatycznie gromadzimy pewne informacje z Twojego urządzenia. W niektórych krajach, w tym należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, informacje te mogą być uważane za dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych.

W celu gromadzenia i używania Twoich danych osobowych używamy plików cookie i podobnych technologii śledzących (zwanych łącznie „plikami cookie”). Mogą to być również pliki cookie umieszczane przez strony trzecie (inne niż Trend Micro). Więcej informacji o używanych przez nas typach plików cookie oraz o tym, dlaczego i w jaki sposób możesz te pliki kontrolować, znajdziesz w naszej Informacji o plikach cookie oraz w sekcji głównej.

Gromadzone przez nas informacje mogą obejmować Twój adres IP, typ i unikatowy numer identyfikacyjny urządzenia, typ przeglądarki, ogólne informacje o lokalizacji geograficznej (np. kraj lub miasto) oraz inne dane techniczne. Mogą również dotyczyć sposobu, w jaki Twoje urządzenie nawiązuje interakcje z naszym serwisem WWW, w tym odwiedzonych stron i klikniętych odsyłaczy.

Ponadto gromadzimy pliki dziennika dotyczące odwiedzin naszego serwisu WWW, obejmujące np. Twój adres IP, dane i język przeglądarki, nazwę domeny oraz datę i godzinę złożenia wniosku. Informacje te wykorzystujemy w celu śledzenia zagregowanych wzorców ruchu w naszych serwisach WWW. Trend Micro może gromadzić i przechowywać przez określony czas adresy IP klientów w celu zapewnienia im wsparcia technicznego lub uzyskania ich informacji geolokalizacyjnych, a także na potrzeby subskrypcji i rejestracji oraz zabezpieczenia sieci i systemów.

Informacje te pozwalają nam zrozumieć, kto odwiedza nasz serwis WWW, skąd pochodzi, jak korzysta z tego serwisu i jakie treści go interesują. Wykorzystujemy te dane w takich celach, jak analizy wewnętrzne, polepszenie jakości naszego serwisu WWW i dostosowanie go do wymagań gości oraz doskonalenie produktów, usług i reklam.

Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas technologiach oraz możliwościach zarządzania plikami cookie znajdziesz pod adresem „Informacja o plikach cookie” w serwisie WWW firmy Trend Micro

 1. c) Informacje, które otrzymujemy ze źródeł osób trzecich

Możemy otrzymywać Twoje dane osobowe ze źródeł osób trzecich. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy osoby te potwierdzą, że mają Twoją zgodę lub inne legalne pozwolenie na ujawnienie nam Twoich danych osobowych.

Na przykład możemy otrzymać takie dane od szkoły lub grupy, w ramach której uczestniczysz w Konkursie.

 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Trend Micro jest przedsiębiorstwem globalnym, w związku z czym może ujawnić Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • zewnętrzni dostawcy usług i partnerzy, którzy świadczą nam usługi przetwarzania danych (np. w celu zapewnienia lub rozszerzenia funkcjonalności lub bezpieczeństwa naszego Serwisu WWW i Konkursu), lub którzy w inny sposób przetwarzają dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Informacji o ochronie danych lub celach, o których powiadomimy Cię podczas gromadzenia Twoich danych osobowych. Na potrzeby administrowania Konkursem dane osobowe są udostępniane osobom trzecim, takim jak nasi partnerzy działający w charakterze jurorów, twórca aplikacji WWW Konkursu oraz dostawca platformy Mailchimp, której używamy do tworzenia i wysyłania wiadomości e-mail, jeśli zgodzisz się je otrzymywać.
 • Wszelkie kompetentne organy ścigania, organy regulacyjne, organy administracji publicznej, sądy lub inne strony trzecie, jeśli uznamy, że ujawnienie im Twoich danych jest niezbędne (i) w związku z obowiązującym prawem lub przepisami, (ii) w celu egzekwowania, tworzenia lub obrony naszych praw, lub (iii) w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub istotnych interesów innych osób;
 • Nabywca (wraz z jego agentami i doradcami) będący stroną zakupu, fuzji lub przejęcia jakiejkolwiek części naszego przedsiębiorstwa, pod warunkiem że poinformujemy go, iż może on używać Twoich danych osobowych wyłącznie w celach określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.
 • Wszelkie inne osoby, które mają Twoją zgodę na ujawnianie danych.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna gromadzenia i używania danych osobowych, o których mowa powyżej, będzie zależeć od charakteru tych danych oraz kontekstu ich gromadzenia.

Jeśli przystępujesz do Konkursu w imieniu własnym lub osoby niepełnoletniej, to możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe (lub dane osobowe odpowiedniej osoby niepełnoletniej) wyłącznie za Twoją zgodą. Uczestnik Konkursu dopilnuje, aby każda osoba biorąca udział w filmie (lub jej rodzic bądź opiekun prawny) przeczytała i zaakceptowała Regulamin/warunki Konkursu oraz zapoznała się z niniejszą Informacją o ochronie prywatności.

Prosimy również o zapoznanie się z naszą ogólną Informacją o ochronie prywatności w serwisie WWW, gdzie można dowiedzieć się więcej o sposobie używania przez nas danych osobowych gości serwisu WWW.

Jeśli wysyłasz na Konkurs pracę, która zawiera zdjęcie lub nagranie wideo przedstawiające osobę trzecią lub informacje o osobie trzeciej, dopilnuj, aby każda taka osoba (lub jej rodzic/opiekun prawny) zapoznała się z Regulaminem Konkursu oraz niniejszą Informacją o ochronie prywatności, a także zgodziła się na zaakceptowanie przez Ciebie Regulaminu Konkursu oraz wykorzystanie jej danych osobowych w sposób określony w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

 1. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Jako globalny lider w dziedzinie zabezpieczeń, Trend Micro zdaje sobie sprawę, jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego stosuje odpowiednie zabezpieczenia, w tym środki administracyjne, techniczne i fizyczne, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem, dostępem ze strony osób nieuprawnionych, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie osoby do tego uprawnione.

 1. Przekazywanie danych za granicę

Trend Micro jest przedsiębiorstwem globalnym, którego podmioty afiliowane, procesy biznesowe, struktury zarządzania i systemy techniczne są zlokalizowane w wielu krajach. W związku z tym możemy przetwarzać Twoje dane osobowe poza krajem, w którym mieszkasz i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, na przykład w centrach przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych, a także w innych lokalizacjach obsługiwanych przez Trend Micro, partnerów Trend Micro lub podmioty przetwarzające zaangażowane przez Trend Micro. Jeśli udostępniamy Twoje dane osobowe partnerom Trend Micro na całym świecie, robimy to zgodnie z Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi lub standardowymi przepisami o ochronie danych, które zobowiązują zaangażowane strony do ochrony Twoich danych osobowych w określony sposób.

Możemy również przesyłać Twoje dane osobowe naszym kontrahentom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Trend Micro, mającym siedziby w różnych krajach świata, w których prowadzimy działalność. Niektóre z tych krajów mogą zapewniać mniejszą ochronę prawną danych osobowych niż inne. W takich przypadkach jednak przesyłanie danych podlega odpowiednim zabezpieczeniom, a mianowicie Standardowym Klauzulom Umownym UE dostępnym pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

 1. Serwisy WWW osób trzecich

Serwis WWW firmy Trend Micro zawiera wiele odsyłaczy do serwisów WWW jej partnerów handlowych lub serwisów oznaczonych wspólną marką, prowadzonych przez Trend Micro oraz jednego lub więcej jej partnerów handlowych, które to serwisy gromadzą Twoje dane osobowe we własnych celach i zgodnie z własnymi regułami. Zapoznaj się dokładnie z zasadami ochrony prywatności takich serwisów WWW, ponieważ mogą się one różnić od Informacji o ochronie danych stosowanej przez Trend Micro, a dane osobowe gromadzone w tych serwisach podlegają tym zasadom. Trend Micro nie odpowiada za treść takich serwisów WWW, ich produkty lub procedury związane z prywatnością, ani też za niewłaściwe użycie informacji udostępnianych przez Ciebie w tych serwisach.

 1. Twoje prawa do ochrony danych

Możesz skorzystać z następujących praw dotyczących Twoich danych osobowych:

 • Prawo do sprostowania danych osobowych. Możesz zażądać, aby niezgodne ze stanem faktycznym dane osobowe przechowywane przez Trend Micro lub w imieniu Trend Micro zostały skorygowane.
 • Prawo dostępu do danych osobowych. Możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Trend Micro. W takim przypadku możemy jednak poprosić Cię o weryfikację tożsamości oraz dostarczenie dokładniejszych informacji dotyczących Twojego żądania. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoją prośbę bez nieuzasadnionej zwłoki, zawsze w terminie wymaganym przez prawo.
 • Prawo do przenoszenia danych. Możesz otrzymać swoje dane osobowe, które zostały nam dostarczone przez inną firmę, lub zażądać od nas przekazania swoich danych innej firmie.
 • Prawo do usunięcia danych (inaczej „prawo do bycia zapomnianym”). Możesz zażądać, aby firma Trend Micro usunęła wszystkie Twoje dane osobowe, które przechowuje.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Możesz zażądać od Trend Micro ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli: (1) uważasz, że Twoje dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu są niezgodne ze stanem faktycznym; (2) uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem; (3) uważasz, że nie mamy już powodu, aby przetwarzać Twoje dane osobowe; (4) w sposób opisany poniżej sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych. W takich okolicznościach ograniczymy używanie Twoich danych osobowych w okresie przeglądu.
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Możesz zażądać by Trend Micro zaprzestało przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody. Jeśli wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w każdej chwili, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania opartego na Twojej zgodzie przed jej wycofaniem.
 • Prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli złożysz skargę lub wyrazisz obawy dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, lub jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Trend Micro narusza rozporządzenie RODO, to dołożymy wszelkich starań, aby odnieść się do takiej skargi czy obaw. Jeśli jednak chcesz skierować swoje skargi/obawy do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, możesz to zrobić zgodnie z prawem, które przysługuje Ci w ramach rozporządzenia RODO.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, komentarze lub wątpliwości dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności, bądź chcesz zmienić swoje preferencje dotyczące komunikacji, zaktualizować lub przejrzeć swoje dane osobowe, lub skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami poprzez e-mail na adres gdpr@trendmicro.com bądź whatsyourstorypoland@trendmicro.com.

 1. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie przez czas trwania Konkursu oraz przez pół roku od skutecznego wyłonienia laureata, a dane laureatów do czasu zaprzestania korzystania z Pracy Konkursowej oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu.

W innym przypadku usuniemy lub zanonimizujemy te dane, a jeśli nie możemy tego zrobić (na przykład dlatego, że są one przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy je bezpiecznie przechowywać dotąd, aż ich usunięcie lub anonimizacja staną się możliwe.

 1. Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące używania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami przez adres mailowy whatsyourstorypoland@trendmicro.com lub bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych:

 • E-mail: gdpr@trendmicro.com
 • Numer telefonu: +44 203 54 93 304
 • Poczta tradycyjna: GDPR DPO, Trend Micro (EMEA) Limited, Lianne Harcup, Median House, IDA Business & Technology Park, Model Farm Road, Cork, Irlandia.

 

 

Konkurs wspierają:

 • allegro
 • Cinema City
 • CYBER WOMEN COMMUNITY