What's Your Story?

Oświadczenie Organizatorów

W związku z pojawiającymi się podejrzeniami o wykorzystywaniu programów wykonujących zautomatyzowane działania mające na celu zwiększenie liczby wyświetleń oraz zebranych „serduszek” w sposób nieuczciwy i niezgodny z zasadami „fair play”, Organizatorzy Konkursu zdecydowali, że wszystkie zgłoszone prace zostaną ocenione przez Jury w rundzie finałowej. Liczba zebranych „serduszek”, wyświetleń oraz komentarzy nie będzie brana pod uwagę w ocenie Jury – Jurorzy nie będą mieli do niej wglądu. Aby uniknąć dalszych nieprawidłowości, Organizatorzy wyłączyli możliwość dalszego zbierania wyświetleń, „serduszek” oraz komentarzy.
Dziękujemy za wyrozumiałość!

Konkurs wspierają:

  • allegro
  • Cinema City
  • CYBER WOMEN COMMUNITY